Výsledky rozhodování Rady - 2022-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

Podpora je určena na propagaci české kinematografie v zahraničí prostřednictvím účasti českých filmů na nejvýznamnějších filmových festivalech vzahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny.Více podpor pro jedno kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny.

Předpokládanávýše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která je přílohou výzvy. Tabulka obsahuje nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem.

V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje individuálně.

Hodnocení

Výsledky rozhodování