Výsledky rozhodování Rady - 2024-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Počet žádostí zasílaných do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu v posledních letech poměrně výrazně fluktuuje: zatímco do této současné výzvy dorazil nepříliš vysoký počet 16 žádostí, v předchozích kolech této výzvy jich bylo 15, 29, 14 a 26. Celkový finanční požadavek žádostí činil téměř 8,5 milionu, Rada měla alokaci výzvy nastavenou na 4,5 milionu Kč.
Nejčastějším typem projektů, jak je to ve výzvách na dokumentární filmy obvyklé, byly portréty zajímavých osobností, ať už z politického či sportovního spektra, nebo zastupujících určité specifické kulturní a společenské fenomény a skupiny. Portrétní projekty byly celkem čtyři z došlých 16 žádostí. Vedle toho se ve výzvě objevily projekty např. esejistické, observační či vycházející primárně z archivních materiálů. Z tematického hlediska byla výzva pestrá, projekty se zabývají např. problematikou neslyšících, skleněným stropem v rámci kariéry žen, ekologií, poválečným odsunem, e-sportem atd. Rada u mnoha projektů v diskusi zvažovala, zda naplňují potenciál skutečně kinematografického díla, určeného primárně pro plátna kin, a nejedná se o dílo určené výhradně pro televizní obrazovky.
Celá polovina žádostí (osm) byly debutové snímky, uspěly z nich ale pouze tři projekty. Co se týče počtu režisérek a režisérů plánovaných projektů, tak ve výzvě o něco převážily projekty tvůrců-mužů (devět projektů, plus v jedné žádosti figuruje tvůrčí dvojice).
Rada se rozhodla podpořit devět projektů, u všech s výjimkou jednoho s malým krácením požadované dotace. Jeden další projekt se umístil nad bodovou hranicí 70 bodů - Rada jej považuje za slibný do budoucna, nicméně dle jejího názoru i na fázi vývoje by měl mít už o něco promyšlenější autorský koncept, a proto mu prozatím neudělila podporu. V rámci výzvy byla rozdělena celá alokace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování