Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj animovaného filmu 2019-1-3-11

Na svém zasedání 24. až 27. září hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní
vývoj animovaných filmů. Ve výzvě se sešlo celkem deset projektů od osmi produkčních společností a jedné
fyzické osoby, mezi nimiž byla většina již zavedených a zkušených společností. Jeden projekt byl podán již
podruhé. Z důvodu administrativní pauzy v podávání žádostí a na požadavek ASAF byla alokace této výzvy
výjimečně navýšena na 8 milionů korun. Celkový požadavek všech žadatelů činil 7,832 milionů korun, teoreticky
tedy mohli být uspokojeni všichni žadatelé. V bodování Rady Fondu však uspělo jen 7 projektů, které získaly více
než 70 bodů. Rada Fondu jim vyhověla v plné požadované výši. Rada bude v budoucnu evaluovat, jestli bylo
rozhodnutí přesunout prostředky z výrobní výzvy do vývoje efektivní. V nedávno uzavřené výzvě na výrobu
animovaných filmů finanční prostředky naopak chyběly. K zhodnocení dopadu této změny je však potřeba větší
časový odstup.
Mezi žádostmi byly dva celovečerní projekty a osm žádostí směřovalo k vývoji krátkometrážních či
středometrážních filmů. Z hlediska cílové skupiny bylo osm projektů určeno především dospělým divákům, dva
projekty pak míří k dětem. Potěšitelné je, že pět projektů jsou animovaná díla studentů či nedávných absolventů
uměleckých škol. I tato výzva naznačila, že se v české animované tvorbě stále výrazněji prosazuje silná
nastupující generace.
Rada Státního fondu české kinematografie konstatuje, že většina uskutečněných slyšení prokázala velmi dobrou
připravenost žadatelů jak po producentské, tak po kreativní stránce.

Hodnocení

Výsledky rozhodování