Výsledky rozhodování Rady - 2019-2-6-16 Výroba celovečerního hraného debutu

Do výzvy s alokovanou částkou 10 milionů Kč bylo podáno devět projektů (tj. o jeden projekt méně než loni) s celkovým požadavkem 43 milionů Kč.
Rada Státního fondu kinematografie pozitivně ocenila, že téměř všechny projekty byly již dobře připravené do výroby jak po autorské, tak i producentské stránce. Všichni žadatelé se snažili o velmi úsporné rozpočty, a přestože Státní fond kinematografie měl být většinou prvním potvrzeným zdrojem financování, jejich plány na získání následných finančních zdrojů byly realistické. Naprostá většina tvůrců mířila svými filmy do oblasti autorské, festivalové kinematografie, vedle toho se nicméně objevily i projekty spíše žánrové, konkrétně komedie a thriller.
Rada se rozhodla podpořit tři projekty, které získaly nejlepší hodnocení jak díky realistické a propracované producentské strategii, tak díky dobře dramaticky fungujícímu scénáři, silnému tématu a originálnímu autorskému pojetí. Vzhledem k omezené alokaci výzvy byla Rada nucena u dvou z těchto podpořených projektů snížit přidělenou částku a nemohla finančně podpořit čtyři další žádosti, které se taktéž umístily nad hranicí 70 bodů.
Výzva na debuty, se svou relativně nízkou alokací, je Radou obecně pojímána jako způsob, jak posílit možnosti debutujících filmařů – vedle dvou standardních výrobních výzev získávají ještě jednu šanci v této specifické výzvě, kde konkurenci tvoří pouze ostatní debutanti. Žadatelům, kteří nedosáhli na finanční podporu v této výzvě, ovšem nic nebrání znovu se pokusit dotaci získat ve výzvě na výrobu hraného filmu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování