Výsledky rozhodování Rady - 2019-3-2-19 Distribuční projekty – práce s publikem

V letošním roce se do této výzvy přihlásilo celkem pět projektů, tři z nich opakovaně. Výzva je určená primárně na podporu alternativní distribuce, specifickou práci s publikem, na projekty, které do kin uvádějí více filmů zároveň, a na rozšíření legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl. Všechny tyto skupiny byly mezi přihlášenými projekty zastoupeny.
Rada se nakonec rozhodla podpořit čtyři projekty, které všechny v posledních letech prokázaly svou životaschopnost a zároveň přinášejí neotřelé nápady nebo dlouhodobě kultivují české filmové prostředí. Při rozhodování o projektech Rada přihlížela jak k předchozímu fungování projektů, tak k aktuální strategii, finanční relevanci a efektivitě aktivit. Alokace výzvy 3 000 000 Kč byla téměř celá vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování