Výsledky rozhodování Rady - Digitalizace a modernizace kin 2019-4-1-13

Rada ve výzvě 2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin, ve které měla alokováno o 2 miliony vyšší částku než v roce 2018, a to 12 milionů korun, obdržela 25 žádostí, tedy o 7 méně než v roce 2018, s celkovým požadavkem na 10,2 milionů korun. Oproti loňské výzvě to představovalo snížení požadavku o cca 5 milionů korun. Ve výzvě se sešlo 4 (10 loni) žádostí na digitalizaci dle standardu DCI, 2 (2 loni) na digitalizaci mimo DCI, 13 (16 loni) na modernizaci a 6 (4 loni) na obnovu technologií v DCI standardu. 

Rada tedy měla dostatek prostředků, aby mohla vypořádat všechny priority, což se jí v předchozích letech vzhledem k počtu projektů nedařilo. 

Rada si stanovila priority podpory stejně jako u loňské výzvy, a to v pořadí: digitalizace dle standardu DCI, digitalizace mimo standard DCI (tzv. e-cinema), modernizace kin a na závěr obnova digitální technologie DCI. 

Rada při rozhodování postupovala dle jednotlivých priorit. U jednotlivých typů projektů si v diskusi upřesnila předem deklarovaná kritéria výběru takto: 

Rozhodujícím kritériem u této výzvy je stále kvalitní a různorodá dramaturgie, a tedy dobrá práce provozovatele kina. 

V minulých výzvách se žadatelé, zejména z menších mest, nebo déle nefungujících kin, potýkali primárně s problémy nových technologií a jejich výběru. Toto se velmi zlepšilo a, až na pár výjimek, už byla technologická řešení standardní. Dramaturgické plány se také oproti loňské výzvě zlepšily.

Při hodnocení dosavadní práce kina, by Rada předpokládala u velké části projektů výrazně větší pestrost nabízeného programu. Některá z kin se i přes relativně velkou diváckou základnu a spádovou oblast věnují pouze čistě komerční dramaturgii, což je zejména u kin provozovaných veřejně financovanými organizacemi špatná cesta. Kino by mělo nabízet program pro co nejširší divácké spektrum.

Rada v této výzvě již čtvrtým rokem podporuje zařízení pro sluchové a zrakově postižené, a to zejména na bázi skrytých titulků nebo popisné audio stopy. V aktuálních žádostech tyto technologie nebyly zastoupeny a žadatelé řeší zpřístupnění pro handicapované́ pouze instalací indukční smyčky, což Rada nepovažuje za dostatečné. 

Tam, kde u digitalizace dle DCI standardu kino uvádělo velmi nízké počty projekcí měsíčně, a kde tedy není možné mluvit prakticky o žádné dramaturgii, pak Rada rozdělovala menší částky. Provoz takového kina plní pouze jeden z cílů této výzvy, a to zachovaní maximálního počtu kin, ale už ne cíl druhý, kterým je diverzifikovaný obsah. Takto provozované kino by pak dle Rady mělo být výrazněji dotováno svým provozovatelem, nebo majitelem. Jinak se Rada snažila kina podpořit plnou požadovanou částkou, aby bylo jisté, že se podaří projekty dofinancovat.

Rada podpořila 22 projektů, z toho 4 na digitalizaci dle DCI standardu, 1 mimo DCI, 11 na modernizaci a 6 na obnovu DCI technologie. 

Rada nerozdělila 2,76 milionu korun, neboť projekty, které byly podpořeny menší než požadovanou částkou, měly problémy s rozpočty (neuznatelné, nebo zbytné́ položky), nebo Rada nechtěla, například vzhledem k výrazně nízkému počtu projekcí měsíčně, tyto podpořit maximální́ částkou. Nepodpořené projekty měly zásadní problémy a jejich nepodpoření nebylo dáno nedostatkem peněz ve výzvě.

Rada se držela ve výzvě avizovaných předpokládaných výší podpory, neboť žádný z projektů, nepředložil důvody, k překročení těchto rozmezí. 

Hodnocení

Výsledky rozhodování