Výsledky rozhodování Rady - 2019-5-3-17 Činnost filmových kanceláří v roce 2020

Do výzvy na podporu Činnosti filmových kanceláří pro rok 2020 se přihlásilo šest subjektů, tedy o jeden méně než v loňském roce. Všechny o podporu žádající filmové kanceláře již Rada podpořila v minulosti. Alokovaná částka výzvy činila 1,5 milionu Kč, avšak celkový požadavek se pohyboval jen okolo 1,3 milionu Kč. U jedné žádosti došlo k výraznějšímu snížení podpory oproti požadavku, a proto celková suma udělené podpory činí 1.108.000,- Kč.
Stále platí, že filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi a své služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region České republiky, přitáhnout pozornost filmařů a za pomoci dlouhodobě budované sítě kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby. České regionální filmové kanceláře jsou v naprosté většině zakotveny v oblasti cestovního ruchu a základem jejich fungování je podpora ze strany krajských a dalších úřadů. Činnost regionálních filmových kanceláří koordinuje a zastřešuje Česká filmová komise.
Rada vnímá fungování regionálních kanceláří jako nezbytnou a důležitou součást filmového průmyslu v Česku, nicméně v následujícím roce již podporu v této oblasti neplánuje. K tomuto rozhodnutí Rada dospěla z legislativně-organizačních důvodů. Typ právní subjektivity většiny regionálních filmových kanceláří (příspěvková organizace, nebo oddělení územně samosprávného celku) většině žadatelů komplikuje dodržení přípustné míry veřejné podpory.

Hodnocení

Výsledky rozhodování