Výsledky rozhodování Rady - 2019-6-3-2 Periodické publikace a internetové portály v roce 2020

V rámci výzvy na podporu periodických publikací a internetových portálů Rada Státního fondu kinematografie hodnotila čtyři žádosti (oproti loňským devíti). Ve výzvě se sešly dvě žádosti na tištěná periodika s dlouholetou tradicí, jedna žádost na webový časopis specializovaný na českou kinematografii a jedna žádost na internetový portál přinášející novinky ze středoevropského regionu v anglickém jazyce.
Rada vnímala projekty po obsahové stránce jako kvalitní. Tři projekty záslužně rozšiřují kritické myšlení a filmově historické znalosti českých diváků, čtvrtý pak slouží jako užitečný zdroj informací pro filmové profesionály. Z hlediska požadované dotace, finančních plánů a rozpočtů nicméně všechny projekty obsahovaly v menší či větší míře problémy. Týkaly se mj. nedostatečného vysvětlení navýšení dotace oproti loňskému roku a některých neadekvátních nákladů v rozpočtu projektů. U tří projektů Rada vnímala také rezervy v jejich distribuční a marketingové strategii. Na druhou stranu oproti loňsku bylo pozitivní, že žadatelé se snažili dát Radě všechny potřebné informace, včetně např. rozsahu čísel v normostranách, a bylo proto možné projekty adekvátně posoudit z finančního hlediska.
Rada Státního fondu kinematografie podpořila v této výzvě tři projekty ze čtyř. Všechny tři obdržely sníženou částku dotace oproti původnímu požadavku kvůli problémům spjatým s ekonomickou částí žádosti. Z celkové alokace výzvy 2 000 000 Kč bylo přiděleno 1 450 000 Kč.

Hodnocení

Výsledky rozhodování