Výsledky rozhodování Rady - 2020 -1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo 23 projektů (o osm více než v poslední výzvě), které žádaly celkově o více než 10 milionů korun. Alokace ve výzvě byla 4,5 milionu korun.

Ve výzvě se objevilo velké množství projektů, jež by měly být celovečerním debutem – z 23 žádostí se jednalo o devět filmů. Přestože se Rada obecně snaží podporovat vstup začínajících filmařů do profesionální praxe, u valné části těchto projektů se jednalo o tvůrce až příliš nezkušené, kteří leckdy za sebou neměli dokonce ještě ani krátký dokumentární film anebo se dosud věnovali výrazně odlišnému typu audiovize. Podpořeny tak byly nakonec z této skupiny projektů jen dvě žádosti filmařek (potenciálně) debutujících na poli celovečerního dokumentu. Rada konstatovala, že ve znaku jisté uspěchanosti se tentokrát obecně nesla zhruba čtvrtina projektů, a to především ze strany producentů, kteří občas podávali žádost už ve fázi prvotního nápadu, bez jasné představy o další strategii vývoje, financování a podobě budoucího filmu.

Na druhou stranu byla Rada potěšena různorodostí témat a filmařských postupů, které se v žádostech objevily. Mezi projekty, které byly nakonec podpořeny, najdeme mj. filmy esejistické, hybridní, časosběrné, biografické, archivní found-footage, popularizačně-vědecké, společensky angažované i observační. Obsahově se pak podpořené žádosti zabývající širokým polem témat, od proměňujícího se mediálního obrazu Karla Gotta, přes ideu progresu, krizi české katolické církve, politické dějiny rozhodování o Šumavském národním parku, aktuální situaci kubánských punkových disidentů, moc a manipulaci v sexuálních vztazích, až po portrét prvního českého kosmonauta zasazený do historického a vědeckého kontextu.

Rada podpořila 10 projektů z celkových 23 žádostí. Dalších pět projektů se umístilo nad bodovou hranicí 70 bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k omezené výši celkové alokace a nejednotnému názoru Rady na tyto projekty jim nebyla dotace udělena. U většiny podpořených projektů došlo k mírnému snížení požadované částky, dotace byla ale krácena vždy s ohledem na možnosti realizace. Byla vyčerpána celá alokovaná částka.     

Výsledky rozhodování

Hodnocení