Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-3-7 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém březnovém zasedání hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaného filmu. Ve výzvě se sešlo celkem sedm projektů od sedmi produkčních společností. Jeden z projektů byl podán podruhé, jeden dokonce potřetí.
Celkový požadavek všech žadatelů činil 7,99 milionů korun, přičemž alokovaná částka činila 6 milionů korun. V bodování Rady Fondu však uspěly jen čtyři projekty, které získaly více než 70 bodů. Rada jim, až na jednu výjimku zdůvodněnou v hodnocení projektu, vyhověla v požadované výši. Nebyla tak rozdělena celá částka alokovaná do výzvy, a to již ve třetí výzvě na animovaný vývoj v řadě. Na základě těchto výsledků Rada zvažuje opětovné navrácení prostředků přesunutých do vývoje zpět do výroby animovaného filmu, kde se prostředků nedostává.
Mezi žádostmi byly dva celovečerní projekty a pět žádostí směřovalo k vývoji krátkometrážních filmů. Z hlediska cílové skupiny byly čtyři projekty určeny především dospělým divákům, tři pak míří k dětem či rodinám. Potěšitelné je, že pět projektů jsou animovaná díla studentů či nedávných absolventů uměleckých škol. I tato výzva naznačila, že se v české animované tvorbě stále výrazněji prosazuje silná nastupující generace.
 

Výsledky rozhodování

Hodnocení