Výsledky rozhodování Rady - 2020-8-1-9 Filmové vzdělávání v roce 2020 a 2021

Do výzvy na podporu projektů věnujících se vzdělávání profesionálů v letech 2020 a 2021 se přihlásilo celkem sedm projektů. Většina z nich patří mezi etablované a dlouhodobě realizované vzdělávací programy, které již v minulosti prokázaly svůj význam a smysl. Část z těchto žádostí vykazuje jednoznačně růstový charakter, a požadované výše podpory tím pádem odpovídaly chuti žadatelů počet a rozsah svých aktivit rozšiřovat. Rozpočet Státního fondu kinematografie bohužel podobný růst finančních prostředků nezaznamenává, a proto bylo možné žádosti o navýšení oproti předchozímu období uspokojit jen v omezené míře. V některých případech je zvýšení podpory Fondu oproti grantu na rok 2018 a 2019 dáno tím, že projekty v sobě nově sloučily jak aktivity podporované z dvouletých grantů, tak menší aktivity, které byly podporovány v jednoletých výzvách. V jednom případě nemohl být projekt podpořen proto, že věcně do výzvy svým obsahem dle názoru Rady nespadal.

Výsledky rozhodování

Hodnocení