Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásil velmi nadprůměrný počet celkem třiceti projektů (v předchozí výzvě bylo podáno osmnáct žádostí), které žádaly celkově o více než třináct milionů korun. Alokace ve výzvě byla 4,5 milionu korun. Mezi třiceti podanými žádostmi bylo devět celovečerních debutů a šestnáct projektů, jež mají být režírované ženami-režisérkami (ve třech případech pracujících v tvůrčí dvojici).
Rada Státního fondu kinematografie byla potěšena různorodostí a smysluplností témat, které připravované filmy chtějí zkoumat a zobrazovat. Tři projekty byly zaměřeny na problematiku klimatické krize a globálního oteplování, tři žádosti se věnovaly situaci lidí nucených hledat si z různých důvodů nový domov v jiné zemi, tři projekty se zaměřily na portrétování měst a jejich specifických urbanistických či turistických problémů. Nejpočetnější skupinou byla jako tradičně díla zaměřená na portréty významných a zajímavých osobností – takovýchto žádostí bylo celkem deset, mezi portrétovanými se pak objevovaly primárně osobnosti z oblastí kultury, umění a vědy. Mezi žádostmi byly rozdíly primárně z hlediska různorodé míry producentské a autorské připravenosti a z hlediska promyšlenosti a originality způsobu, jak zvolené téma zobrazit filmovými prostředky. Tyto rozdíly pak Rada zohledňovala v rámci bodového hodnocení.
Rada podpořila jedenáct projektů z celkových třiceti žádostí, u tří žádostí došlo ke krácení udělené dotace vzhledem k původnímu požadavku žadatele. Hned deset dalších projektů se umístilo nad bodovou hranicí sedmdesáti bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k vyčerpání finančních prostředků na jiné projekty a nejednotnému názoru Rady jim nebyla dotace udělena. Byla vyčerpána celá alokovaná částka.

Hodnocení

Výsledky rozhodování