Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-3-14 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo dvacet dva projektů (v předchozí výzvě bylo podáno třicet žádostí a v předposlední osmnáct), které žádaly celkově o téměř dvanáct milionů korun. Alokace ve výzvě byla 4,5 milionu korun.
Z dvaadvaceti podaných žádostí mají polovinu režírovat ženy-režisérky. Pouze tři žádosti mají být debutovým filmem autora/autorky (oproti tomu v minulé výzvě se jednalo o téměř třetinu projektů). Tradičně nejpočetnějším typem chystaných projektů byly portréty zajímavých osobností – jednalo se o šest žádostí zaměřených na osobnosti z oblasti umění anebo sportu. Dva projekty cílily primárně na dětského diváka, dva jiné projekty pak částečně reflektovaly pandemickou situaci. Obecně byla ale témata jednotlivých chystaných dokumentů velice různorodá, mezi jejich tématy se objevily např. výchova dětí, klimatická krize, občanská angažovanost, finanční zneužívání sociálně vyloučených v rámci ubytoven, moderní evropské otrokářství, represivní fungování Státní bezpečnosti v 50. letech atd.
Z formálního hlediska byla výzva také pestrá, vedle dvou hybridních filmů, propojujících dokument s animovanými pasážemi, se objevovaly mj. archivní a střihový dokument, esej, časosběr, truecrime, cestopis a také inscenovaný dokument rekonstruující předchozí události ve studiu.
Rada Státního fondu kinematografie se zaměřila jak na obsahové a stylistické kvality plánovaných děl a jejich uměleckou a společenskou relevanci, tak na připravenost projektů z hlediska autorského a producentského. Jen několik žádostí bylo zatím spíše ve formě prvotního nápadu, většina projektů byla již dobře promyšlena a připravena na fázi vývoje.
Rada podpořila devět projektů z celkových dvaceti dvou žádostí, u pěti žádostí došlo ke krácení udělené dotace vzhledem k původnímu požadavku žadatele. Tři projekty se umístily nad bodovou hranicí sedmdesáti bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k vyčerpání finančních prostředků na jiné projekty a nejednotnému názoru Rady jim nebyla dotace udělena. Byla vyčerpána celá alokovaná částka.

Hodnocení

Výsledky rozhodování