Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na výrobu dokumentárního filmu Rada Státního fondu kinematografie hodnotila celkem 10 projektů.
Jedná se o podstatné snížení počtu žádostí vzhledem k minulým výzvám (v poslední výzvě bylo 17 žádostí,
v předposlední pak 24), s největší pravděpodobností jde o důsledek pandemie COVID-19, která natáčení
dokumentárních filmů bohužel výrazně poznamenává. Pro podporu projektů v této výzvě Rada disponovala
finančními prostředky ve výši 12 milionů Kč.
Tematicky i způsobem natáčení se jednalo o různorodou skupinu projektů. Nejvýraznějším trendem byly portrétní
snímky. Na jednu stranu se zaměřily na velké osobnosti naší i mezinárodní historie (jako byli Jan Werich, Václav
Havel či švédský diplomat Hans Blix), na stranu druhou pak na postavy výrazných ženských hrdinek (známé
fotografky Libuše Jarcovjákové a ženy, která přežila útok kyselinou), které se obě svým způsobem potýkají
s vlastní tělesností. Mezi dalšími projekty se vyskytovaly např. střihový archivní dokument o českých letcích za
druhé světové války, intimní deníkový film o situaci rodiny, jejíž dítě se narodilo předčasně a s komplikacemi,
anebo dokument snažící se mapovat různorodost dopadů epidemie koronaviru na různé profese v České
republice. Mezi 10 podanými žádostmi byly tři celovečerní debuty; čtyři projekty měly ženu na pozici režisérky.
Rada se po podrobné diskuzi rozhodla podpořit sedm žádostí z celkových 10. Všechny podpořené projekty až na
jeden získaly celou požadovanou výši dotace. Alokace výzvy nebyla celá vyčerpána.

Výsledky rozhodování

Hodnocení