Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

V této výzvě na podporu minoritních koprodukcí se sešlo 29 projektů v hodnotě požadované podpory přes 78 milionů korun. To představuje téměř dvojnásobek počtu projektů a požadované podpory z předchozí výzvy roku 2020, nicméně to zároveň odpovídá dlouhodobému průměru počtu projektů ve výzvách z předchozích let. Rada měla k dispozici stejně jako ve výzvách minulého roku částku 20 000 000 Kč. Za cenu mírného snížení částek dotace u podpořených projektů se Radě podařilo nakonec podpořit deset projektů – třetinu přihlášených. Dalším deseti projektům, které také dosáhly bodového hodnocení opravňujícího k podpoře, už Rada bohužel konkrétní podporu přiřknout nemohla z důvodu nedostatku finančních prostředků ve výzvě. Řada projektů, které takto zůstaly bez finanční podpory, přitom byla Radou hodnocena jako projekty kvalitní a dosáhla relativně dobrého bodového hodnocení. Při rozhodování Rada přihlížela k své dlouhodobé strategii podporovat projekty v co nejširším žánrovém, tematickém a v tomto případě i geografickém záběru. V této výzvě tak byl podpořeny tři dokumentární filmy, dva krátké filmy, animovaný film, experimentální taneční film i tři filmy hrané. Mezi koprodukčními zeměmi jsou Slovensko, Slovinsko, Makedonie, Maďarsko, Gruzie, Lotyšsko, Dánsko, Hong Kong i USA. Slovenské projekty tvoří pravidelně významnou část žádostí a patří často k těm lépe připraveným a hodnoceným projektům. V této výzvě byly podpořeny čtyři projekty připravené ve spolupráci se slovenskými majoritními producenty, v celkové výši podpory téměř 8 000 000 Kč, další tři koprodukce se Slovenskem byly Radou vysoko bodově hodnoceny, ale nemohly být podpořeny konkrétní částkou z důvodů nedostatku prostředků ve výzvě.

Výsledky rozhodování

Hodnocení