Výsledky rozhodování Rady - 2021-6-1-9 Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

Mimořádná výzva Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize byla mimořádná v mnoha ohledech. Umožnila Radě srovnání inovací hned ve třech klíčových sektorech české kinematografie a audiovize a poskytla základní data o směřování celého filmového průmyslu a o jeho potřebách. Zároveň však byla vypsaná v době, kdy je filmový průmysl razantně destabilizován pandemií a v důsledku nutných vládních opatření čelí bezprecedentnímu útlumu. Rada pro tuto výzvu použila nejen prostředky, kterými disponovala v krátkodobé koncepci, ale i mimořádnou dotaci ve výši 98 mil. Kč, kterou schválila Vláda ČR na návrh ministra kultury Lubomíra Zaorálka a posléze toto rozpočtové opatření potvrdil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR.
Rada konstatuje, že drtivá většina projektů byla orientovaná na udržení stability jednotlivých týmů v českých kinech, distribučních společnostech a producentských firmách. Zároveň se v žádostech jasně projevila vůle po strukturálních změnách dosavadních obchodních, marketingových a organizačních strategií uvnitř firem, příspěvkových organizací nebo spolků, které mohou filmový průmysl do budoucna nejen proměnit, ale především posílit. Kromě několika málo společností většina žadatelů splňovala základní vstupní kritéria Rady a Rada tak většinu projektů podpořila v plné požadované výši. Reagovala tak i na fakt, že většina žadatelů dosud nemohla čerpat z dotačních programů, které v souvislosti s pandemií na podporou firem vyhlašují vládní instituce. Podporu dále snižovala jen mírně na základě cílů a kritérií, které specifikovala ve výzvě. Ke snížení se rozhodla po komplexním zhodnocení žádosti ve všech jejích částech (inovace a výzkum) a také s ohledem na dlouhodobé působení společnosti ve filmovém průmyslu. Podporu také proporčně snížila několika žadatelům, jejichž primární zdroj příjmů přichází z jiných kulturních odvětví.

Hodnocení

Výsledky rozhodování