Výsledky rozhodování Rady - 2021-6-3-17 Neperiodické publikace

Výzvy na podporu vydávání neperiodických publikací v oblasti filmu se v tomto roce zúčastnily pouze tři projekty (na rozdíl od loňských sedmi). Všechny žádosti podávaly respektované instituce či firmy s kvalitní dlouhodobou publikační činností. Jednalo se vesměs o historicky zaměřené knihy zkoumající určité části české filmové historie, čímž dobře odpovídaly prioritám výzvy. Plánované publikace se zaměřily na oblast české scenáristiky, na Pavla Juráčka a na festival v Karlových Varech. Rada Státního fondu kinematografie hodnotila kvalitu předkládaných projektů včetně jejich ekonomické či distribuční stránky, jejich vědecké metodologie a také jejich přínosu pro rozvoj tuzemské filmové kultury – ať už jsou určeny pro filmovou obec, nebo pro širší veřejnost. V rozpočtové části Rada u dvou ze tří projektů hodnotila kriticky malou výši honoráře určeného pro autora knihy. Dva ze tří projektů byly podpořeny, jeden z nich v drobně snížené výši dotace. Nebyla vyčerpána celá výše alokace 1 000 000 Kč.

Výsledky rozhodování

Hodnocení