Výsledky rozhodování Rady - 2021-6-4-27 Periodické publikace a internetové portály v roce 2021

Do výzvy na podporu periodických publikací a internetových portálů v roce 2022 dorazily čtyři žádosti, což je o jednu méně než v minulém roce. Jednalo se vesměs o projekty, které existují již delší dobu a byly Radou v minulých letech opakovaně podpořeny. Rada se shodla na tom, že všechny čtyři hodnocené projekty představují velmi kvalitní odborná periodika, která záslužným a systematickým způsobem kultivují české filmařské prostředí a způsoby přemýšlení o kinematografii z různých perspektiv. Rada ocenila, že zároveň všechny hledají možnosti svého dalšího rozvoje, mj. s ohledem na proměňující se způsoby prezentace odborných časopisů na internetu. Rada podpořila všechny čtyři žádosti. S ohledem na omezenou výši alokace v této výzvě (2 miliony Kč) byla nucena u všech projektů krátit přidělenou dotaci oproti požadavku v žádosti. Při krácení Rada brala do úvahy hodnocení jednotlivých rozpočtů, finančních plánů a dlouhodobé udržitelnosti. Celá alokace výzvy byla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování