Výsledky rozhodování Rady - 2021-8-1-8 Filmové vzdělávání v roce 2021

Základ podpory filmového vzdělávání profesionálů tvoří v systému Státního fondu kinematografie tzv. dvouleté výzvy rozhodované vždy v sudých kalendářních letech. Výzva v letech lichých je míněna jako doplňková pro jednorázové projekty nebo takové subjekty, které z nějakého důvodu nemohou být podporovány víceletým způsobem. V praxi se ovšem ukazuje, že jednoleté výzvy primárně motivují již zavedené subjekty v této oblasti k vytváření nových projektů. Rada Fondu na jednu stranu pozitivně hodnotí rozvoj aktivit filmového vzdělávání, na stranu druhou ale musí zohlednit i fakt, že nové aktivity logicky povedou k vyšším finančním nárokům v dalších letech a tyto požadavky rozpočet Státního fondu kinematografie s vysokou pravděpodobností nebude schopen saturovat. Z těchto důvodů Rada Fondu vážně zvažuje, že výzva na podporu filmového vzdělávání v lichých letech nebude v budoucnosti vyhlašována.
V letošním roce se ve výzvě sešly dva projekty zavedených žadatelů. Oba se zaměřují zejména na vzdělávání mladší generace filmových profesionálů a oba mají být realizovány se zahraniční účastí. V obou případech se Rada Fondu mimo jiné ve svých úvahách zaměřila na efektivitu vynaložených prostředků a celkově jejich přiměřenost. Ze dvou přihlášených projektů byl podpořen jen jeden.

Hodnocení

Výsledky rozhodování