Výsledky rozhodování Rady - 2021-9-1-5 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2021

Do výzvy se přihlásilo celkem 28 žádostí, jejichž finanční požadavek činil více než 39 mil. Kč. Rada nicméně v této
výzvě disponovala alokací 27 mil. Kč. Po obsáhlé diskuzi se Rada nakonec rozhodla podpořit 22 festivalů a
přehlídek, a to v celkové výši 26,27 mil. Kč. Rada podpořila ty aktivity, které nejvíce splňují priority a cíle výzvy,
tedy festivaly a přehlídky s národním a mezinárodním významem, jejichž dramaturgie je postavena na širších
základech, než je žánr nebo země původu, ideálně doplněná o odborné doprovodné programy vč. industry
programu a s programovou nabídkou, která není dostupná v běžné české distribuci.
Stejně jako v loňském roce, i letos někteří žadatelé výrazně navýšili požadovanou dotaci a svůj požadavek v
žádosti neodůvodnili. Rada v obecné rovině chápe, že finanční situace řady filmových akcí v roce 2021 bude
v důsledku ekonomických restrikcí na straně soukromých i některých veřejných zdrojů složitější, než tomu bylo
v předchozích letech. A některé z těchto projektů budou v letošním roce muset jít bohužel i cestou zúžení svých
aktivit a celkovým uskromněním. Není nicméně z dlouhodobého hlediska není v silách Fondu prostředky na
podporu festivalů v tomto ohledu navyšovat.
Rada v letošním roce sledovala také to, jak se filmové festivaly hodlají vyrovnat s reálnou možností omezení
konání kontaktních kulturních akcí. Oceňuje ty žadatele, kteří se k situaci dokázali postavit profesionálně a počítají
s variantními možnostmi realizace (včetně konkrétní představy o organizační a ekonomické náročnosti). Pandemie
přinesla festivalům ale také nové pozitivní impulzy. Rozvoj online festivalových platforem podpořil mimo jiné i to,
že některé festivaly pro dobu po konci mimořádných opatření zvažují zůstat v hybridní podobě. To jim umožní
rozšířit počty diváků, účast zahraničních hostů, industry programu a obecně celkovou demokratizaci aktivit, které
budou k dispozici i zájemcům, jež by si cestování za festivalem nemohli z různých důvodů dovolit.
Dalším z pozitivních efektů současného stavu je rozvoj pofestivalových aktivit, například formou online distribuce
festivalově úspěšných filmů. Rada velmi vítá tyto inovativní aktivity, upozorňuje však na to, že je potřeba i nadále
jasně a transparentně rozlišit mezi festivalem (a jeho ozvěnami) a distribučními projekty. Distribuční projekty mají
vlastní výzvu a není možné tyto aktivity podporovat v rámci výzvy určené pro festivaly i z důvodu již výše zmíněné
omezené alokace. Stejně také není možné ani v době mimořádných opatření festival proměnit z jednorázové akce
na větší počet celoročních jednorázových projekcí apod., protože tento typ aktivity již nelze považovat za filmový
festival.

Výsledky rozhodování

Hodnocení