Výsledky rozhodování Rady - 2022-1-1-3 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Do této výzvy na vývoj celovečerního hraného filmu bylo přihlášeno 22 projektů, tedy cca o třetinu méně než v minulé výzvě. I díky tomuto nižšímu počtu tak Rada nakonec podpořila téměř polovinu – deset přihlášených projektů. Projekty byly podpořeny v plné výši s výjimkou jednoho, kde byla podpora snížena s ohledem na komerčnější charakter filmu (projektu i tak byla udělena největší podpora ve výzvě).. Obecně nicméně Rada pokračuje ve snaze udělovat projektům částky, pokud možno, ve výši odpovídající požadovaným dotacím a předloženým finančním plánům a rozpočtům. Při rozhodování se Rada v souladu se svojí dlouhodobou strategií snaží přihlížet k žánrové i tematické pestrosti podpořených projektů, stejně tak jako k tomu, aby podporovala jak zkušené, tak debutující autory. Mezi podpořenými projekty je tak film tematizující problematiku sociálního vyloučení, tři projekty věnované každý zcela odlišnou formou otázkám mateřství i dva výrazné historické projekty navazující na úspěšné autorské spolupráce v minulosti.

Výsledky rozhodování

Hodnocení