Výsledky rozhodování Rady - 2022-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do této výzvy na podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu se přihlásilo celkem 26 projektů (tedy o čtyři více, než v minulém kole). Celkový finanční požadavek činil téměř 12 milionů korun, což výrazně překračovalo možnosti alokace výzvy ve výši 4,5 milionu korun. Drtivá většina projektů plánuje celovečerní stopáž, vyskytlo se ale také několik případů krátko- a středometrážních projektů. Trvá trend silného zastoupení žen-dokumentaristek – v této výzvě byl jejich podíl téměř dvoutřetinový. Různorodé bylo zastoupení generační – od začínajících autorů až po režisérky nejstarší aktivní generace, silnou skupinou se stali podle očekávání tvůrci střední a mladší generace. Vedle tradičně převládajících portrétů osobností z prostředí umění, sportu či politiky zaujal počet filmů reflektujících situaci etnických či sexuálních minorit. Minimálně dva projekty stojí na hranici klasického a experimentálního dokumentárního filmu. Rada v rámci svého výběru akcentovala kvalitu a připravenost projektů jak po tvůrčí stránce, tak z pohledu dramaturgického a producentského a v neposlední řadě také společenskou či kulturní závažnost tématu. Po detailní diskuzi bylo nakonec podpořeno celkem 11 projektů. Pouze u dvou projektů nedošlo ke krácení požadované finanční částky, a to z důvodu jejich vysoké realizační náročnosti. Byla vyčerpána celá alokovaná částka. Další čtyři projekty se umístily nad hranicí 70 bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k vyčerpání finančních prostředků na jiné projekty a nejednotnému názoru Rady jim nebyla dotace udělena. Rada v těchto případech doporučuje žadatelům v dalších přípravných pracích mimo jiné zohlednit hodnocení Rady a expertů Fondu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování