Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o 16 projektech. Je to o cca polovinu méně než posledně, kdy bylo v této výzvě 31 projektů. Mezi došlými žádostmi byly nejpočetnější jako tradičně portréty výrazných osobností ze světa kultury, politiky či sportu (5 projektů). Dalšími typy plánovaných filmů byly např. dokumenty o významných českých hudebních skupinách, snímky zobrazující život bezdomovců, imigrantů či film tematizující situaci rodin s autistickým dítětem. Z hlediska formy byly mezi zaslanými žádostmi vedle klasičtěji natáčených observačních, portrétních a situačních dokumentů také dva snímky esejistického až experimentálního rázu a tři projekty začleňující výrazně subjektivní způsob natáčení, mířící částečně k autoportrétu. V rámci 16 podaných žádostí 6 z nich má být režírováno ženami a u 5 projektů se jedná o celovečerní debut. Vzhledem k tentokrát nižšímu počtu žádostí mohla Rada Státního fondu kinematografie podpořit větší podíl z nich než obvykle. Celkem 11 projektů získalo v bodovém hodnocení dostatek bodů umožňující udělit podporu (tj. více než 70 bodů), finanční alokace výzvy nicméně nepostačovala i tak na všechny, a podpořeno proto bylo nakonec 9 projektů. U některých z podpořených žádostí Rada přistoupila ke krácení požadované dotace, primárně kvůli nadstandardním či nedostatečně odůvodněným částkám v rozpočtu. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování