Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-3-10 Výroba celovečerního hraného debutu

Výzva na výrobu celovečerního debutu měla tentokrát k dispozici částku 10 milionů Kč, přičemž do výzvy se přihlásilo 5 projektů s celkovým požadavkem 25 milionů Kč. Z toho důvodu musela Rada provést velmi přísný výběr a aby se vyhnula neúnosnému a neefektivnímu (více něž polovičnímu) krácení projektů, které vnímala jako vhodné k podpoře, rozhodla se dotaci udělit pouze dvěma z nich. Při rozhodování brala Rada v úvahu nejen uměleckou kvalitu projektů, ale i vývojové stádium jejich realizační a finanční stránky. Projekt, který se umístil na nejvyšším bodovém místě, žádal nejmenší částku ve výzvě a byl podpořen plně, představuje česko-slovenskou paritu a podporuje nastupující režisérskou generaci s osobitým uměleckým vyjádřením. Režisérka zaujala doma i v zahraničí už svými krátkými filmy a Rada je přesvědčena, že by mohl vzniknout filmový debut s výjimečnou poetikou a jemným humorem. U druhého podpořeného projektu, který žádal o výrobu opakovaně již v minulosti, ocenila Rada silnou výtvarnou stránku projektu, jeho symboliku a mytologické prvky, stejně jako implicitně přítomné téma životního prostředí. I s ohledem na to, že šlo o vysoký požadavek, který představoval 65 % alokace výzvy, rozhodla se Rada projekt podpořit ve snížené výši. Rada věří, že projekty, které se umístily nad 70 bodů potřebných pro podporu, ale nemohly být podpořeny s ohledem na alokaci výzvy, by měly šanci ucházet se o podporu i v následující výzvě určené na výrobu celovečerních hraných filmů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování