Výsledky rozhodování Rady - 2022-6-1-12 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Do výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy se v letošním roce přihlásily celkem čtyři projekty (oproti loňským dvěma). Všechny žádosti naplnily obsahové priority výzvy. Dvě se týkaly základního výzkumu v oblasti filmové historie, jedna byla podávala na podporu vědecké konference a další byla směřována k realizaci sociologického šetření diváckého chování. Dva z projektů byly podány příspěvkovou organizací Národní filmový archiv, jedna neziskovou organizací a jedna obchodní společností, která je organizátorem filmového festivalu. Vzhledem ke kvalitám předkládaných projektů byly nakonec podpořeny pouze tři z nich. Alokace výzvy nebyla celá vyčerpána. Rada Státního fondu kinematografie deklaruje i do budoucna svou podporu nezávislému oborovému výzkumu, a to i v případech, kdy není jeho primárním cílem naplnění aktuálně protěžovaných výstupů rezortu MŠMT (Metodiky 2017+), tedy podporuje šířeji jak základní bádání, tak např. umělecký výzkum, výzkum s populárně-naučnými prvky apod.

Hodnocení

Výsledky rozhodování