Výsledky rozhodování Rady - 2022-8-1-8 Filmové vzdělávání - dvouletý grant

Ve výzvě pro dvouleté projekty v oblasti vzdělávání filmových profesionálů se v letošním roce sešlo celkem deset žádostí, tedy téměř o třetinu více než před dvěma lety. Alokace výzvy činila 7,5 milionů korun, požadavek žadatelů byl ovšem více než 11 milionů korun. Mezi žadateli najdeme tradiční subjekty a aktivity v oblasti vzdělávání profesionálů, ale i poměrně nebo zcela nové projekty. Rada s potěšením konstatuje, že roste diverzita cílových skupin profesionálů, jimž jsou vzdělávací aktivity určeny, a to jak profesně, tak geograficky. Nedostatek vidí ve vzdělávání profesionálů střední a starší generace, protože většina předložených projektů jejich specifika zatím nereflektuje. Rada po diskuzi podpořila devět projektů. Zbývající dva podpořeny nebyly, protože žadatelé neprokázali jednoznačné zaměření na cílovou skupinu filmových profesionálů nebo nebyl dostatečně popsán obsah vzdělávací aktivity. Potvrzuje se trend, kdy projekty žádající v minulém roce v rámci jednoleté žádosti (která byla původně míněna prioritně pro jednorázové aktivity) jsou posléze transformovány na dlouhodobé projekty. Tato situace, jakkoliv pro obor filmového vzdělávání potěšitelná, bohužel nekoresponduje se skutečností, že Fond nemá v současné době možnost navyšoval alokaci výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování