Výsledky rozhodování Rady - 2022-9-1-5 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2022

V letošní výzvě na podporu filmových festivalů a přehlídek se sešel neočekávaný počet žádostí – celkem 33 (tedy o pět více než v roce loňském a předloňském). Vzrostl tak zákonitě také celkový finanční požadavek na podporu, a to na více než 45 milionů. Protože ale v průběhu roku nedošlo k navýšení rozpočtu Fondu na pravidelné výzvy, alokace na podporu festivalů činila tak jako v předchozím roce 27 milionů korun. Rada nakonec podpořila celkem 22 festivalů – stejný počet jako loni. Podporu získaly tedy opět pouze ty projekty, které beze zbytku naplňují specifika dotačního okruhu dle výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruhu Filmové festivaly a přehlídky. Podpořeny nebyly přehlídky a festivaly, které nelze označit za národně a mezinárodně významné, a dále takové, jejichž dramaturgie se omezuje na výběr dle formálních kritérií (země původu, žánr apod.), nebo s programovou nabídkou, která je dostupná v české distribuci. Podpořeny tedy nebyly žánrové festivaly, přehlídky národních kinematografií a distribučních premiér, festivaly složené z děl dostupných v českých kinech a televizích a akce vyloženě lokálního charakteru. Rada tímto deklaruje, že se i do budoucna bude v této věci striktně držet specifik uvedených ve výzvě a organizátorům festivalů a přehlídek, které specifika nenaplňují, doporučuje zajistit pro financování prostředky z jiných zdrojů. Přestože byla alokace výzvy stejná jako loni, někteří žadatelé výrazně navyšovali rozpočty a požadované částky dotací oproti loňsku. Podle názoru Rady nicméně změny mířící k expanzi a rozšiřování jednotlivých festivalů neodpovídají ani reálným finančním možnostem Fondu, ani situaci v (post)covidové době. Stejně jako v loňském roce, i letošní festivalová sezóna bude výrazně ovlivněna trvající pandemií a s ní souvisejícími omezeními a poklesy návštěvností z toho hlediska byla u některých projektů čísla plánované návštěvnosti dle názoru Rady nerealistická. Rada se dále shodla, že většina festivalů již v žádostech na rok 2022 velmi dobře zvážila možnosti kontaktních a online aktivit. Pandemická omezení přinesla nové impulzy – inovativní práci s divákem i s odbornou komunitou v rámci industry programů, nápadité způsoby hybridizace, snížení environmentální zátěže díky omezení cestování hostů atd. Změněná situace na druhou stranu vede některé žadatele k tomu, že uvažují i o časovém, prostorovém či marketingovém rozvolnění. Rada vnímá riziko, že festival by se u takto pojatých akcí v extrémních případech mohl rozmělnit spíše do distribučního cyklu nebo série více malých festivalů. V tom případě by ovšem nenaplňoval kritéria výzvy a nemohl by být nadále v této výzvě podporován.

Hodnocení

Výsledky rozhodování