Výsledky rozhodování Rady - 2023-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do této výzvy na podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu se přihlásilo celkem 29 projektů, tj. de facto dvojnásobek žádostí oproti minulému kolu (v němž Rada Státního fondu kinematografie hodnotila pouze 14 projektů). Celkový finanční požadavek činil 14,3 milionu korun, což výrazně překračovalo možnosti alokace výzvy ve výši 4,25 milionu korun.
Jako vždy byly nejpočetněji zastoupeny žádosti na vývoj dokumentárních portrétů výrazných osobností. V rámci 7 takto zaměřených projektů bylo tentokrát několik, které portrétovaly pozoruhodnou osobnost, která ale nepatří mezi známé osobnosti kultury, sportu či politiky. Hned 3 projekty mířily k žánru populárně-vědeckého filmu, což Rada vnímala jako pozitivní trend. Mezi dalšími žádostmi se objevily filmy pracující s archivními materiály, investigativní dokumenty, eseje a také dva hybridní filmy na pokraji hrané a dokumentární tvorby. Z obsahového hlediska tentokrát ve výzvě nebylo nějaké dominantní téma, autoři a autorky se zaměřovali na širokou paletu různých oblastí, od filmů o minulosti (válečné a komunistické) České republiky, přes dokumentární zprávy o zemích, v nichž probíhají v současnosti války a společenské převraty, až po díla zkoumající důležité problémy současnosti, jako jsou klimatická krize a sociální nerovnosti.
Více než třetina – konkrétně 13 vyvíjených filmů – má být debutem tvůrce v oblasti celovečerního dokumentu. 10 z 29 projektů pak režírují či spolurežírují ženy-režisérky.
Rada v rámci svého výběru akcentovala kvalitu a připravenost projektů jak po tvůrčí stránce, tak z pohledu dramaturgického a producentského a v neposlední řadě také společenskou či kulturní závažnost tématu. Po detailní diskuzi bylo nakonec podpořeno celkem 11 projektů. Dalších 9 projektů se umístilo nad hranicí 70 bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k vyčerpání finančních prostředků na jiné projekty a nejednotnému názoru Rady jim nebyla dotace udělena. S ohledem na nadstandardně vysokou konkurenci kvalitních projektů ve výzvě a s přihlédnutím ke specifikům vývojové fáze, se Rada rozhodla krátit požadovanou dotaci u všech podpořených projektů, vždy ale po důkladném zvážení realizovatelnosti projektu. Byla vyčerpána celá alokovaná částka.

Hodnocení

Výsledky rozhodování