Výsledky rozhodování Rady - 2023-12-2-19 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Sdružená výzva na podporu a vývoj animovaného filmu disponovala celkově 15,5 mil Kč, přičemž nároky žadatelů přesahovaly tuto úroveň více jak dvojnásobně.
Portfolio projektů i tentokrát dokazuje nejen technologickou, ale také formální a žánrovou pestrost. Patrné jsou větší ambice produkčních společností, a to nejen co do zvolených formátů, ale také co do snahy o oslovení většího publika v tuzemské i zahraniční distribuci, nejen s akcentem na filmové festivaly. Pozitivním rysem je vedle tematické bohatosti i jasně pozorovatelná tendence vstupu mladších a mladých generací tvůrců.
Výše alokace a skutečnost, že se o podporu ucházelo několik celovečerních filmů, nicméně neumožnila podpořit více jak třetinu projektů. Ze 17 žádostí dosáhlo na finanční podporu celkem 5 projektů, z toho 2 na výrobu, 3 na vývoj. Alokace byla zcela vyčerpána, a to i přesto, že docházelo u podpořených projektů ke krácení.
Z pětice podpořených filmů jsou tři divácky orientované na dětské publikum a rodinu, jeden z krátkometrážních filmů bude využívat rozšířenou realitu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování