Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

Ve výzvě na podporu výroby celovečerního hraného filmu Rada rozhodovala o 24 žádostech, jejichž úhrnný požadavek na dotaci činil 253,3 milionu Kč. Rada však v této výzvě měla k dispozici pouze 60,8 milionů Kč, a v důsledku tak mohla podpořit pouze sedm z přihlášených žádostí. U pěti podpořených došlo k určitému krácení přidělené dotace oproti původnímu požadavku, Rada ale vždy důkladně zvažovala, zda projekt zůstane realizovatelný. Vedle sedmi podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších deset projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné – u některých z nich vnímá, že ještě potřebují důkladnější přípravu, jiné jsou už výborně připravené jak autorsky, tak producentsky a Rada by je podpořila už nyní, kdyby to alokace výzvy umožnila. Mnoho projektů se ve výzvě objevilo opakovaně (12 projektů z 24). Stejně jako při posledním rozhodování této výzvy, Rada i nyní posuzovala tyto vracející se projekty velmi pečlivě a s ohledem na jejich dosavadní proměny a potenciál. Mezi sedm podpořených projektů se dostalo pět, které ve výzvě žádaly opakovaně.
Plánované filmy má režírovat či spolurežírovat v pěti případech žena-režisérka (dva z nich byly podpořeny), sedm projektů pak má být celovečerním hraným debutem režiséra/režisérky (mezi podpořené snímky se dostaly tři debuty již mezinárodně oceňovaných režisérů krátkých snímků). Z žánrového hlediska výzva byla výzva pestřejší než ta předcházející. Převažujícím žánrem byla jako obvykle dramata – jednak psychologická a artová (osm žádostí), jednak historická, biografická (pět žádostí). Vedle toho byly přihlášeny filmy zaměřené na dětské diváky, komediální snímky a snímky na pomezí thrilleru a hororu. Potěšující byla tendence vícero projektů sloučit umělecké ambice a originalitu s potenciální diváckostí výsledného filmu. Mezi sedm podpořených projektů se ve výsledku dostala tři dramata, jedna biografie, dva snímky na pomezí žánru drama/komedie a jedna divácky atraktivní komedie.

Hodnocení

Výsledky rozhodování