Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-3-10 Výroba celovečerního hraného debutu

Výzva na výrobu celovečerního debutu měla letos k dispozici částku 10 milionů Kč, přičemž do výzvy se přihlásilo 6 projektů s celkovým požadavkem 34 300 000 Kč. Tři projekty se umístily nad hranicí 70 bodů nutných pro podporu. Rada však mohla podpořit jenom dva z nich. Rada se při udělování podpory řídila snahou nesnižovat udělovanou dotaci pod požadovanou částku, za předpokladu, že tato je srozumitelně rozkryta v rozpočtu a zdůvodněna v producentské strategii. Při rozhodování brala Rada v úvahu nejen uměleckou kvalitu projektů, ale i vývojové stádium jejich realizační a finanční stránky, a přihlédla také k informacím poskytnutým žadateli v průběhu osobní prezentace.
Projekt, který se umístil na nejvyšším bodovém místě byl podpořen plnou částkou, představuje česko-slovenskou paritu a podporuje nastupující režisérskou generaci s osobitým uměleckým vyjádřením. Rada je přesvědčena, že by mohl vzniknout filmový debut o generačním střetu s výjimečnou poetikou. U druhého podpořeného projektu, který byl také podpořen plnou částkou, ocenila Rada jeho žánrové zasazení a originální pojetí tématu. Třetí projekt, který se umístil nad hranici 70 bodů nebyl podpořen s ohledem na konkurenci dalších dvou projektů a to, že šlo o vysoký požadavek, který představoval 100 % alokace výzvy. Rada věří, že projekty, které se umístí nad 70 bodů potřebných pro podporu, ale nemohou být podpořeny s ohledem na alokaci výzvy, by měly šanci ucházet se o podporu i v následující výzvě určené na výrobu celovečerních hraných filmů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování