Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-4-11 Výroba krátkometrážního hraného filmu

Ve výzvě na podporu na výrobu krátkometrážního filmu se tentokrát sešlo 17 žádostí, více než dvojnásobek oproti počtu žádostí v této výzvě v minulém roce. Výrazně převažovaly studentské filmy. Rada nevnímá jako svůj prioritní úkol podporu studentské tvorby, nicméně pokud se jedná o projekty, které budou běžným způsobem distribuovány i mimo školní projekce a které mají profesionální kvality a šanci na divácký či festivalový úspěch, tak se podpoře studentských projektů a priori nebrání. Vedle studentských projektů pak byly ve výzvě převážně projekty začínajících tvůrců, výjimkou byl snímek, který má režírovat Olmo Omerzu.
Obecně byla Rada u letošní výzvy poněkud rozpačitá z toho, že většina žádostí mířila spíše ke standardním, až zbytečně konvečním tvarům, jak co se týče způsobů filmového vyprávění, tak co se týče zobrazovaných témat. Neplatilo to ale samozřejmě pro všechny žádosti, objevily se mezi nimi i projekty snažící se více experimentovat a to mj. co se týče žánrového vymezení a vyprávění (mezi zaslanými žádostmi byly např. mockumentary, hybridní film anebo film vyprávěný pozpátku). Ze statistického hlediska ve výzvě výrazně převažovaly filmy režírované muži, pouze u tří projektů ze sedmnácti by měla být režisérkou žena.
Rada SFKMG podpořila pět projektů, tři získaly celou požadovanou výši dotace; dva snímky byly podpořeny ve snížené výši. Vedle pěti podpořených projektů byly ve výzvě další čtyři, které Rada hodnotila vysoko, nicméně pro nedostatek financí, případně s ohledem na potřebnost dalšího vývoje před fází výroby, nebyly podpořeny. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování