Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu

Ve výzvě na podporu výroby celovečerního hraného filmu Rada rozhodovala o 27 žádostech, jejichž úhrnný požadavek na dotaci činil 295 milionu Kč. Rada však v této výzvě měla k dispozici pouze 62,5 milionu Kč, a v důsledku tak mohla podpořit pouze 7 z přihlášených žádostí. U 3 podpořených došlo k určitému krácení přidělené dotace oproti původnímu požadavku, Rada ale vždy důkladně zvažovala, zda projekt zůstane realizovatelný. Vedle 7 podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších 11 projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné, nicméně u většiny z nich byla Rada do určité míry nejednotná ve svém názoru a vnímala u daných projektů prostor pro důkladnější přípravu z autorského a/nebo producentského hlediska. Mnoho projektů se ve výzvě objevilo opakovaně (12 projektů z 27). Stejně jako při posledním rozhodování této výzvy, Rada i nyní posuzovala tyto vracející se projekty velmi pečlivě a s ohledem na jejich dosavadní proměny a potenciál. Mezi 7 podpořených projektů se dostaly 4, které ve výzvě žádaly opakovaně.

Z genderového hlediska výrazně převažovali na režijních pozicích muži (20 projektů z 27), mezi podpořené projekty se navíc tentokrát nedostal ani jeden snímek režírovaný ženou. Ve výzvě se objevilo 7 filmů, jež by mohly být debutem režiséra či režisérky, nicméně v silné konkurenci této výzvy nebyl ani jeden debut podpořen. Pokračoval pozitivní trend větší žánrové pestrosti přihlášených filmů, který Rada zaznamenala už při jarní výzvě na výrobu hraného filmu. Jako obvykle byla sice dominantním žánrem dramata (včetně komediálních dramat a historických dramat), nicméně vedle nich byly do výzvy přihlášeny také různé jinak zaměřené žánrové projekty (4 horory, 4 pohádky anebo fantasy pro děti a mládež, 1 špionážní drama, 2 komediální dramata s muzikálovými prvky). Mezi podpořené se dostaly coming of age drama s prvky easternu, muzikálové komediální drama dotýkající se témat stáří a ženského přátelství, historické drama, jež je adaptací knihy Aleny Mornštajnové, komediální drama o muži hledajícím svého otce, rodinný pohádkový film s edukativním přesahem, vztahové drama o ženě na životním rozcestí a artově laděný horor metaforicky zpracovávající mj. téma xenofobie.

Hodnocení

Výsledky rozhodování