Výsledky rozhodování Rady - 2024-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

Ve výzvě na podporu výroby celovečerního hraného filmu Rada rozhodovala o 23 žádostech, jejichž úhrnný požadavek na dotaci činil více než 232 milionů Kč. Rada však v této výzvě měla k dispozici pouze 60 milionů Kč, a v důsledku tak mohla podpořit pouze osm z přihlášených žádostí. U všech podpořených projektů došlo k určitému krácení přidělené dotace oproti původnímu požadavku, Rada ale vždy důkladně zvažovala, zda projekt zůstane realizovatelný. Vedle osmi podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších šest projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné, nicméně u většiny z nich byla Rada do určité míry nejednotná ve svém názoru a vnímala u daných projektů prostor pro důkladnější přípravu z autorského a/nebo producentského hlediska. Mnoho projektů se ve výzvě objevilo opakovaně (devět projektů). Stejně jako při posledním rozhodování této výzvy, Rada i nyní posuzovala tyto vracející se projekty velmi pečlivě a s ohledem na jejich dosavadní proměny a potenciál. Mezi osm podpořených projektů se dostaly dva, které ve výzvě žádaly opakovaně, a jeden, který již žádal ve výzvě na výrobu experimentálního filmu.
Z genderového hlediska výrazně převažovali na režijních pozicích muži (16 projektů z 23), mezi podpořené projekty se tentokrát oproti předešlé výzvě dostaly dva snímky režírované ženou. Ve výzvě se objevili i čtyři projekty, jež by mohly být debutem režiséra či režisérky, nicméně v silné konkurenci této výzvy nebyl ani jeden debut podpořen. Pokračoval pozitivní trend větší žánrové pestrosti přihlášených filmů, který Rada zaznamenala už při předešlých výzvách na výrobu hraného filmu v roce 2023. Jako obvykle byla sice dominantním žánrem dramata (včetně komediálních dramat a historických dramat), nicméně vedle nich byly do výzvy přihlášeny také různé jinak zaměřené žánrové projekty (sci-fi, pohádky nebo fantasy pro děti a mládež, dystopie). Mezi podpořené se dostaly fantasy pro děti a mládež, komediální drama dotýkající se témat fake news, historické drama o Janu Amosu Komenském, historické LGBTQ drama o krasobruslaři Janu Nepelovi, povídkové vztahové drama, sci-fi o návratu v čase, ryze autorský projekt o mladé generaci, či provokativní artové coming of age drama z prostředí letního tábora.

Hodnocení

Výsledky rozhodování