Výsledky rozhodování Rady - 2024-2-3-12 Výroba celovečerního hraného debutu

Výzva na výrobu celovečerního debutu měla letos k dispozici výrazně navýšenou částku 23 milionů Kč. Do výzvy se však přihlásilo 13 projektů (o 7 více než v předešlé výzvě) s celkovým požadavkem 88 200 000 Kč. Šest projektů se umístilo nad hranicí 70 bodů nutných pro podporu. Rada však mohla s ohledem na alokaci podpořit jenom tři z nich. Rada se při udělování podpory řídila snahou nesnižovat udělovanou dotaci pod požadovanou částku, za předpokladu, že tato je srozumitelně rozkryta v rozpočtu a zdůvodněna v producentské strategii. Při rozhodování brala Rada v úvahu nejen uměleckou kvalitu projektů, ale i vývojové stádium jejich realizační a finanční stránky, a přihlédla také k informacím poskytnutým žadateli v průběhu osobní prezentace.
Projekt, který se umístil na nejvyšším bodovém místě a byl podpořen plnou částkou, vysoce stylizovaná hororová tragikomedie o mateřství se stop motion animací podporuje nastupující režisérskou generaci s osobitým uměleckým vyjádřením. Rada je přesvědčena, že by mohl vzniknout filmový debut s výjimečnou poetikou. U druhého podpořeného projektu, žánrové road movie o hledání svého místa, který byl také podpořen plnou částkou, ocenila Rada originální pojetí tématu, působivou atmosféru a vizuální styl. Třetí podpořený projekt je černá absurdní stylizovaná komedie, u které Rada ocenila snahu o odvážný vyprávěcí experiment a radikální minimalismus. Další tři projekty, které se umístily nad hranici 70 bodů nebyly podpořené s ohledem na konkurenci a vyčerpání alokace výzvy. Rada však věří, že projekty, které se umístí nad 70 bodů potřebných pro podporu, ale nemohou být podpořeny s ohledem na alokaci výzvy, by měly šanci ucházet se o podporu i v následující výzvě určené na výrobu celovečerních hraných filmů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování