Výsledky rozhodování Rady - 2024-2-4-13 Výroba krátkometrážního hraného filmu

Výzva na podporu výroby krátkometrážní tvorby byla obeslána 15 žádostmi s celkovou požadovanou podporou přesahující 10 mil Kč. Žánrová škála projektů byla velmi rozmanitá, zatímco institucionální a produkční zázemí měly převážně školní povahu s dominancí FAMU. Většinově byla kvalita žádostí standardní až vysoká, expertní analýzy byly ze značné části pozitivní a výsledné rozhodování tak do velké míry záviselo na míře originality, autorského vkladu a jistoty a produkční připravenosti jednotlivých snímků. Rada také usilovala o zohlednění pestrosti budoucí produkce a podpořila pět projektů, tedy přesně třetinu z celkového počtu žádostí, jejichž paleta je balancovaná a relativně široká: coming of age drama, stylizovaný příběh pro děti s prvky dobrodružné fantasy, gangsterský film z periferie inspirovaný klipovou kulturou, empatická story s výraznou ženskou postavou a paradokumentární útvar dotýkající se válečné tematiky. Rada během diskuze opakovaně vyjádřila spokojenost s průkaznými projevy talentu, jednotliví členové upozornili na absenci kvalitně připraveného, aktualizovaného komediálního žánru.

Hodnocení

Výsledky rozhodování