Výsledky rozhodování Rady - 2024-8-1-1 Filmové vzdělávání

Ve výzvě pro dvouleté projekty v oblasti vzdělávání filmových profesionálů se v letošním roce sešlo celkem třináct žádostí, tedy o tři žádosti více než před dvěma lety. Alokace výzvy činila 7,5 milionů korun, požadavek žadatelů byl ovšem více než 15 milionů korun.
Mezi žadateli najdeme tradiční subjekty a aktivity v oblasti vzdělávání profesionálů, ale i poměrně nebo zcela nové projekty. Rada s potěšením konstatuje, že roste diverzita cílových skupin profesionálů, jimž jsou vzdělávací aktivity určeny, a to jak profesním zaměřením, tak geograficky. Rada se shodla, že v rámci výzvy je pro ni prioritou podpořit primárně projekty, které jsou více otevřené pro profesionály všech věkových kategorií bez geografického omezení, než velice úzce zaměřené projekty určené primárně studentům konkrétních vysokých škol.
Rada po diskuzi podpořila sedm projektů. Zbývajících šest projektů podpořeno nebylo, protože žadatelé neprokázali jednoznačné zaměření na cílovou skupinu filmových profesionálů nebo nebyl dostatečně popsán obsah vzdělávací aktivity.

Hodnocení

Výsledky rozhodování