2017-5-3-27 Činnost filmových kanceláří v roce 2018

Samostatná výzva na činnost Filmových kanceláří byla letos vypsána poprvé (v loňském roce byla vyhlášena společně s výzvou na dvouletý grant na celoroční činnost institucí). Do výzvy se přihlásilo šest subjektů.

Filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi, své služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region, přitáhnout pozornost filmařů a na bázi dlouhodobě budované síti kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby.

České regionální filmové kanceláře jsou v naprosté většině zakotveny v oblasti cestovního ruchu a základem jejich zřizování a fungování je podpora ze strany krajských a jiných úřadů.

Činnost regionálních filmových kancelářích koordinuje a zastřešuje Czech Film Commission, která v současnosti spolupracuje s devíti regionálními filmovými kancelářemi, které „pokrývají“ již téměř celé území republiky.

Vedle oficiální podpory je zcela zásadní osobní nasazení a aktivita členů kanceláře. Prvořadá je znalost regionů, fungování mechanismů filmové výroby si zástupci kanceláří osvojují velmi rychle. Všechny aktivně spolupracují s Czech Film Commission. Každý kraj má nepřeberné množství nabídek atraktivních lokací, databáze jednotlivých kanceláří se neustále doplňuje. Rada vítá úspěšný rozvoj této části filmového průmyslu, a rozhodla se podpořit všechny žádosti.

Do této výzvy se z devíti fungujících kanceláří přihlásilo šest projektů, a přestože byly podpořeny všechny, nebyla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení
Výsledky rozhodování