2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019

Do výzvy na podporu Činnosti filmových kanceláří pro rok 2019 se přihlásilo sedm subjektů. Šest z nich již Rada podpořila v minulosti, jeden byl ve výzvě poprvé (Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje). Požadavek na dotace byl celkem 1,6 milionu a Rada měla k dispozici 1,5 milionu.
 
Filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi, své služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region, přitáhnout pozornost filmařů a za pomoci dlouhodobě budované sítě kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby.
 
České regionální filmové kanceláře jsou v naprosté většině zakotveny v oblasti cestovního ruchu a základem jejich zřizování a fungování je podpora ze strany krajských a jiných úřadů.
 
Činnost regionálních filmových kancelářích koordinuje a zastřešuje Czech Film Commission, která v současnosti spolupracuje s jedenácti regionálními filmovými kancelářemi, jejichž působnost již pokrývá téměř celé území republiky.
 
Rada vnímá fungování regionálních kanceláří jako nezbytnou a důležitou součást filmového průmyslu v Česku, a ačkoliv jsou některé kanceláře teprve ve svých počátcích a jejich projekty nejsou vždy tak precizně připraveny, chce Rada kanceláře dlouhodobě podporovat a v této výzvě podpořila s menšími výhradami všechny předložené projekty. Vzhledem k vyšší poptávce, než jaká byla alokace, se rozhodla Rada projektům snížit podporu tak, aby bylo možné podpořit všechny.
 

Hodnocení
Výsledky rozhodování