2018-3-1-3 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce, která bude vyhlášena ještě jednou v polovině roku, je v letošním roce koncipována jako výzva průběžná a slučuje loňské výzvy na podporu distribuce českého a zahraničního filmu. Smyslem této změny je umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou a aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Výzva bude důsledně evaluována a v případě nutnosti upravena v půlce roku, kdy bude znovu vyhlášena. Maximální výše dotace pro zahraniční film je 150.000 Kč, v případě dětského filmu opatřebného dabingem je to 250.000 Kč.

Ve výzvě 2018-3-1-3 na distribuci Rada v tomto kole hodnotila 6 projektů. Rada tento rok nastavila parametry výzvy tak, aby nemusela posuzovat projekty po jejich oficiální české premiéře, neboť takováto podpora už často nemá vliv na realizovanou distribuční strategii. Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě je výrazně nižší a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato pro úspěch v kinech naprosto zásadní.

Rada v tomto kole podpořila všechny projekty, ale jenom dva z nich požadovanou částkou v plné výši.

Hodnocení
Výsledky rozhodování