2018-3-2-19 Distribuce filmu

Distribuce českých i zahraničních filmů je od roku 2018 posuzována ve společné průběžné výzvě. Žádost o podporu musí být Fondu doručena minimálně̌ 90 dnů před plánovaným začátkem distribuce.

Kritériem pro udělení́ podpory je v této výzvě nejen kvalita a různorodost distribuční nabídky titulů, ale také vytváření vhodné́ distribuční́ strategie.

Některé z projektů nenaplnily požadavek doručení žádosti 90 dní před začátkem distribuce a byly tak z posuzování Radou vyřazeny. Rada aktuálně hledá společně s experty Fondu a profesními organizacemi řešení, jak podání těchto žádostí s podmínkou 90 dní a nutností dodání všech povinných příloh včetně samotného filmu, pro žadatele zjednodušit. Aktuálně nastavené podmínky jsou stále platné.

V aktuálním hodnocení výzvy se sešlo několik žádostí jedné distribuční společnosti, kdy do distribuce uváděné filmy splňovaly cíle výzvy, avšak marketingové a distribuční strategie a také formální stránka žádostí neumožnily Radě projekty podpořit.

Rada chce v této výzvě podporovat pouze takové projekty, kde finanční podpora projektu není pouze podpora uvedení do distribuce, ale podpora smysluplné a propracované marketingové a distribuční strategie.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování