Výsledky rozhodování Rady - Distribuce filmu 2019-3-1-2

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou a aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Distribuce českého kinematografického díla není limitována maximální možnou částkou, pásmo krátkých filmů je limitováno částkou 150.000 stejně tak jako zahraniční film. Výjimkou je zahraniční film pro děti opatřený českým dabingem s limitem 250.000 Kč.
Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě je výrazně nižší a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato pro úspěch v kinech naprosto zásadní́.
Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát).
Rada v ekonomickém hodnocení a výsledné přidělené podpoře přihlíží k celkovému rozpočtu projektu vzhledem k očekávanému počtu diváků.
U zahraničních titulů Rada hodnotí také to, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem.

Hodnocení

Výsledky rozhodování