2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem

Do této výzvy se přihlásilo celkem sedm projektů a většina z nich opakovaně. Výzva je určená primárně na podporu alternativní distribuce, specifickou práci s publikem, na projekty, které do kin uvádějí více filmů zároveň, a na rozšíření legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl. Všechny tyto skupiny byly mezi přihlášenými projekty zastoupeny.
 
Rada se nakonec rozhodla podpořit tři projekty, které buď dlouhodobě úspěšně fungují, rozvíjejí se a jsou schopné hledat i nové způsoby financování, nebo přinášejí nové nápady. Při rozhodování o opakujících se projektech Rada také přihlížela k předchozímu fungování projektů, což jí umožnilo získat více informací o skutečných nákladech projektů a jejich efektivnosti. 
 

Hodnocení
Výsledky rozhodování