2018-1-3-13 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém zasedání 25. až 27. září hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaných filmů. Ve výzvě se sešlo celkem 15 projektů od 14 produkčních společností, mezi nimiž byly již zkušené a zavedené společnosti i taková, která žádala poprvé. Celkový požadavek byl přes 10 milionů korun, což více než dvakrát překračovalo alokaci v této výzvě, která činila 4 miliony Kč.
 
Mezi žádostmi bylo 6 celovečerních projektů, 9 žádostí směřovalo k vývoji krátkometrážních filmů. Jedna z žádostí byla podána na vývoj populárně-vědeckého filmu, 2 žádosti na vývoj projektů primárně pro virtuální realitu. Rada bude v budoucnu pravděpodobně dále řešit zvyšující se počet kvalitních, ovšem spíše generických projektů bez výrazné autorské stopy, které by dle názoru Rady měly být podporovány především formou pobídek. Z hlediska cílové skupiny bylo 10 projektů určeno pro dětského diváka, zbylých 5 pak bylo orientováno převážně k dospělému publiku.

Teprve další výzvy prokážou, je-li velký počet podaných žádostí a vysoká kvalita řady přihlášených projektů v této výzvě náhodou, shodou okolností, nebo je to důsledek dlouhodobé strategie Rady Fondu podporovat kompletní vývoj animované tvorby zvýšenou částkou 8 milionů ve dvou výzvách. Z přihlášených 15 projektů bylo 10 ohodnoceno více než 70 body nutných k podpoře, na to však alokovaná částka nestačila. Proto Rada Fondu již teď rozhodla, že příští, ještě letošní výzva na kompletní vývoj animovaného filmu bude navýšena o 3 miliony z prostředků, které nebyly v letošním roce v několika výzvách rozděleny. K financování bylo Radou nakonec vybráno 6 projektů (z toho 3 celovečerní), které Rada podpořila ve všech případech sníženou částkou, aby mohla podpořit více projektů. Přestože alokované finanční prostředky neumožnily podpořit větší počet projektů, Rada Fondu řadu z nich (ty které byly ohodnoceny více než 70 body) považuje za inspirativní a perspektivní.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování