Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 2019-1-2-8

Do výzvy na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu se přihlásilo celkem 30 projektů od 27 producentských společností. Rada disponovala alokací 9 mil. Kč a požadavek projektů ve výzvě tuto alokaci téměř třikrát převyšoval, přes snižování podpory u některých projektů, nemohla Rada podpořit všechny projekty, které se dostaly nad minimální bodovou hranici pro podporu 70 bodů.

Filmaře přihlášené do výzvy zajímají především současná témata v širokém spektru žánrů od rodinného filmu přes psychologická dramata a existenciální drama až po punkovou road movie, nechybí ani sci-fi, upírský film pro děti a problematika LGBT. Rada s potěšením podpořila hned několik projektů určených dětem.

Různila se ovšem kvalita předložených projektů: vedle takových, které byly dokonale připraveny, byly Radě předloženy i projekty na samém počátku rozpracovanosti, které stěží splňovaly předpoklady úspěšného vývoje.

Stejně jako v minulé výzvě i nadále platí, že přicházejí žádosti, ze kterých je patrné, že jak producenti, tak tvůrci si ne vždy plně uvědomují, že i na kompletní vývoj musí být projekt připraven a promyšlen. Zvláště, když producenti mají možnost učinit své producentské rozhodnutí na podkladě scénáře, jehož tvorba byla u některých projektů podpořena ve výzvě na vývoj první verze scénáře.

I přes tuto výtku byl však ve výzvě větší počet kvalitních projektů. S ohledem na vysokou konkurenci ve výzvě a výši celkové alokace 9 milionů tak Rada u všech podpořených projektů snižovala udělenou podporu tak, aby bylo možné podpořit větší počet projektů. Vždy však s ohledem na udržitelnost ekonomické stránky projektu, aby neohrozila jeho úspěšnou realizaci.

Hodnocení

Výsledky rozhodování