2018-1-2-9 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Do výzvy na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu bylo podáno celkem 24 žádostí, které dohromady požadovaly cca 16 milionů korun, přičemž na výzvu bylo alokováno 9 milionů korun. Rada se rozhodla podpořit 12 projektů.

Filmaře přihlášené do výzvy zajímají především současná témata v širokém spektru žánrů od rodinného filmu přes psychologická dramata až po ztřeštěnou punkovou komedii, nechybí ani sci-fi odrážející zásadní konflikty dnešní reality.

Stejně jako v minulé výzvě i nadále platí, že přicházejí žádosti, ze kterých je patrné, že jak producenti, tak tvůrci si ne vždy plně uvědomují, že i na kompletní vývoj musí být projekt připraven a promyšlen. Zvláště, když producenti mají možnost učinit své producentské rozhodnutí na podkladě první verze scénáře, jehož tvorba byla u některých projektů podpořena ve výzvě na tzv. literární přípravu.

Kromě rozhodnutí o podpoře Rada vybírala také projekty do prvního cyklu Dramaturgického inkubátoru neboli Projektu Fénix, které se do programu přihlásily, aby v následujícím roce mohly konzultovat své scénáře s renomovaými zahraničními dramaturgy. Spolu s radními projekty vybírá také odborný garant programu Gyula Gazdag a prezident ACE Simon Perry. Finální výběr bude zveřejněn v srpnu. Inkubátoru se mohou zúčastnit pouze projekty, které zároveň získaly od Rady podporu na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování