Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu 2019-1-1-3

Do výzvy 2019-1-1-3 na Kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo 15 projektů, které žádaly celkově o více než 7 milionů korun. Alokace ve výzvě byla 4 500 000 korun. 

Ve výzvě převažovaly projekty spíše mladších tvůrců, tematicky se dotýkající mnoha různých oblastí: od klimatických změn přes proměny soudobé žurnalistiky, dopad spikleneckých teorií a sociálních sítí, problémy imigrantů asimilujících se v České republice, společenské vnímání mentálně nemocných, vliv developerů na města až např. po problematiku českého vzdělávacího systému. Výzva byla pestrá i co do formálního zpracování, většina projektů se vědomě snažila po obrazové stránce o filmové a nikoli televizní pojetí. Vedle snímků používajících metody observace či rozhovorů se objevily i projekty založené na found footage a na časosběrných, esejistických či performativních postupech. Naprostá většina projektů byla už v této fázi velmi dobře připravena nejen po autorské, ale i producentské stránce. Rada Státního fondu kinematografie se při svém rozhodování snažila jako vždy vedle uměleckého a společenského potenciálu projektů brát v úvahu i jejich připravenost na fázi vývoje a racionalitu výše požadovaných prostředků. 

Vzhledem k obecně vysoké kvalitě projektů se Rada rozhodla podpořit z podaných 15 žádostí 11 projektů, přičemž u některých z nich byla nucena vzhledem k omezené výši alokace mírně snížit požadovanou finanční částku. Činila tak především u projektů s nadprůměrně vysokými náklady a zároveň vždy s ohledem na možnosti realizace. Krom 11 podpořených projektů ještě jeden projekt přesáhl bodovou hranici 70 bodů, nebyl nicméně podpořen z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Hodnocení

Výsledky rozhodování