2018-1-1-7 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do výzvy 2018-1-1-7 na kompletní vývoj dokumentárního filmu se přihlásilo 23 projektů, které žádaly celkově o 9 298 430 Kč. Alokace ve výzvě byla 4 500 000 korun.

Projekty začínajících i zkušených producentů přinášely pestrou směs témat, od portrétních snímků přes aktuální společenská témata, po esejisticky pojaté projekty. Stejně různorodé pak byly žádosti samotné – Rada posuzovala jak projekty precizně připravené do kompletního vývoje, tak projekty ve stádiu prvotního nápadu či bez patrné snahy o zajištění jakéhokoli dalšího financování zároveň s projekty, kde už byla část materiálu natočena.  Při svém rozhodování se tak Rada snažila vedle uměleckého a společenského potenciálu projektů brát v úvahu i jejich připravenost a racionalitu požadovaných prostředků.

Vzhledem k většímu počtu projektů, které Rada chtěla podpořit, se výrazněji věnovala relevantnosti předložených rozpočtů a rozhodla se u části projektů snížit přidělenou podporu. Vždy však pouze tak, aby nebyla ohrožena realizace vývoje a žadatelé nebyli nuceni ustupovat ve svých tvůrčích představách o projektech.

Alokovaná částka Radě dovolila podpořit všech 14 projektů, které v hodnocení překročily hranici 70 bodů.

 

Hodnocení
Výsledky rozhodování