Výsledky rozhodování Rady - 2022-12-1-9 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu1

Na svém zasedání 12. a 13. dubna 2022 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na vývoj a výrobu animovaného filmu. V této výzvě se sešlo celkem 19 žádostí, z nichž však pouze čtyři projekty se týkaly vývoje (podpořen z nich byl pouze jeden). Znovu se tedy výrazně potvrdila smysluplnost a výhodnost spojení výzev na vývoj a výrobu do jedné, kdy je možné prostředky nerozdělené na vývoj použít na projekty výroby.

O podporu požádalo 16 produkčních společností, mezi nimiž byly velmi zkušené, méně zkušené, i ty, které žádaly poprvé. Celkový požadavek všech žadatelů činil bezmála 41 milionů, přičemž alokovaná částka činila pouze 34 milionů korun. Bylo tedy jasné, že všechny požadavky nemohou být uspokojeny. V bodování Rady uspělo 11 projektů (jedenkrát vývoj; desetkrát výroba) s bodovým ziskem více než 80 bodů, které byly podpořeny v plné výši. Nad hranici 70 bodů nutnou k podpoře se dostaly ještě 2 projekty (1 vývoj; 1 výroba), které Rada považuje za nadějné a perspektivní, ale nepodpořila je, protože je v odevzdané podobě nepovažuje za dostatečně připravené pro realizaci projektu, dle jejího názoru vyžadují ještě další vývoj, opravy a změny. Dalších 6 projektů (dvakrát vývoj; čtyřikrát výroba) bylo ohodnoceno méně než 70 body, na podporu tedy nedosáhly. Tak se stalo, že alokovaná částka nebyla vyčerpána celá.

Mezi žádostmi byly tři celovečerní projekty (jedenkrát vývoj; dvakrát výroba) a 16 krátkometrážních či středometrážních filmů různých žánrů, animačních technologií i výtvarných řešení.

Z hlediska cílové skupiny bylo 13 projektů zaměřeno na děti a mládež. Většina z nich byla velmi kvalitní, což Rada považuje za pozitivní trend, a byla také podpořena.

Hodnocení

Výsledky rozhodování