Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 2019-6-1-6

Ve výzvě na podporu konferencí a výzkumných projektů v oblasti filmové vědy se letos sešly celkem tři projekty (oproti loňským čtyřem). Jednalo se o projekty dvou profesních konferencí o marketingu dokumentárních a artových filmů a o kinech a dále o filmově-historický projekt mapující důležitou kapitolu z dějin české kinematografie.
Rada Státního fondu kinematografie hodnotila vedle obsahové kvality předkládaných projektů také to, zda jsou správně zařazeny do výzvy a týkají se oblasti filmové vědy (tedy nikoliv filmového průmyslu). Bohužel došla k jednoznačnému názoru, že dvě ze tří žádostí nenaplňují obsah a cíle výzvy, a proto nemohou být podpořeny. V případě jediného projektu z oblasti filmové vědy se Rada pozastavila nad zjevným podfinancováním zejména v oblasti finanční odměny samotnému nezávislému badateli, který bude svou profesionální a vysoce kvalifikovanou práci odvádět v důstojných a profesionálních podmínkách.
Vzhledem k tomu, že dva ze tří projektů nebyly podpořeny a u třetího projektu došlo k drobnému krácení dotace, nebyla vyčerpána celá alokace výzvy, jež činí jeden milion korun.

Hodnocení

Výsledky rozhodování